SIMEONOVO DREAM
Още за проекта...  

Конструкция на обекта във вилна зона „Симеоново – север”
  • Стоманобетонна, монолитна конструкция.
  • Обща фундаментна плоча 40 см, осигуряваща фундиране за целия комплекс на едно ниво - комбинирана със стъпки, развити в зоните под вертикалните носещи елементи.
  • Безгредова подова конструкция в четири нива, здраво свързана със стоманобетонни шайби и колони, изпълнени в съответствие с нормите за сгради в сеизмичен район като София - ІХ-та степен на сеизмичност по скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник.
  • Достатъчна дебелина на подовете, ограничаваща разпространението на вибрации и ударен шум.
  • Ефективна дренажна система.
  • Надеждна хидроизолация на всички елементи, подложени на въздействието на атмосферни и подпочвени води.
  • Енергоспестяваща термоизолационна система.