‘’Δυο κτίρια στη Σόφια πολύπλευρη λύση της πρόσοψης ‘’

Ιουλιάν Πιπέροβ-αρχιτέκτονας
Ευελίνα Κούρτεβα- αρχιτέκτονας
Σοφία Παπάζοβα- αρχιτέκτονας
Στήλη της Γκεργκάνα Διμιτρόβα